Bøker

‘Kunsten å søke jobb i Norge’ og ‘Kunsten å arbeide med nordmenn’
Arbeidsrettede bøker med fokus på kulturforståelse – Nå i flere språk, blant annet ukrainsk, engelsk og norsk!

Disse bøkene forklarer sosiale normer og uskrevne regler i norsk arbeidsliv. Det legges vekt på å formidle kunnskap som er vanskelig å finne andre steder og som det kan ta årevis å bygge opp på forhånd. Kursene går dypere inn i kulturen ved å formidle en forståelse for norsk tenkesett, samt hva norske arbeidsgivere forventer og foretrekker. Blant annet forklares hva som forventes i forhold til selvstendig arbeid og frihet under ansvar, samt hvordan nyansatte skal forholde seg til den mangelen på tydelighet som er vanlig i norsk arbeidsliv.