Flerkulturelle arbeidsplasser
Multicultural workplaces (Norwegian edition only)

By Karin Ellis

NOK 400 / € 40 (free shipping)

I vår nye flerkulturelle hverdag trenger vi kunnskap om kulturforskjeller og om hva som skjer når mennesker fra forskjellige kulturer møtes. Likheter og forskjeller i kulturbakgrunn påvirker kommunikasjonen mennesker imellom. Men kommunikasjon har en merkelig tendens til å svikte når det er størst behov for den.

Mange arbeidstakere opplever at en allerede hektisk hverdag blir enda mer stressende når de også må forholde seg til mennesker fra andre kulturer. De mangler redskaper for å kunne håndtere de nye utfordringene. Dette skaper usikkerhet i jobbsituasjonen, noe som kan føre til frustrasjon, misforståelser, handlingslammelse, eller i verste fall åpne konflikter.

Denne boken vil gi økt kulturforståelse og selvinnsikt og gjøre leseren mer komfortabel i den nye hverdagen på den flerkulturelle arbeidsplassen. Boken vil forklare hva man forvente, og beskrive teknikker for å unngå misforståelser:

  • Få bedre selvinnsikt ved å reflektere over den norske kulturen
  • Lære om viktige kulturforskjeller
  • Få kunnskap for å kunne treffe gode valg i flerkulturelle situasjoner
  • Få ferdigheter og teknikker for å kunne kommunisere på en god måte med mennesker med en annen kulturbakgrunn
  • Kunne forutse og akseptere at der det er forskjeller, vil det oppstå utfordringer
  • Føle seg komfortabel med en ny og flerkulturell hverdag
  • Bruke mangfoldet til å skape og utnytte nye muligheter

Boken beskriver hvorfor det er utfordrende for nyansatte, og spesielt utenlandske nyansatte, å komme i gang på norske arbeidsplasser. Etter å ha reflektert over dette, vil leseren være bedre i stand til å bedømme når det er riktig å tilpasse veiledning og oppfølging, samt hvordan dette kan gjøres. Arbeidet i et flerkulturelt team blir mer meningsfylt når man har kunnskap om kulturforskjeller og forskjellige tilnærminger. Denne forståelsen kan også bidra et mer inkluderende fellesskap.

Temaene er ment å sette i gang refleksjon og være kilde til debatt på arbeidsplassen, for å bidra til å skape engasjement og utvikle mennesker. Gjennom slike samtaler kan flerkulturelle team finne ut hvordan de kan håndtere utfordringene, og ikke minst ta ut mer av potensialet i sitt flerkulturelle miljø.