Arbeide med andre kulturer

Eksempler på kurs knyttet til det å arbeide med andre kulturer er:

 • Arbeide med ukrainere
 • Arbeide med indere
 • Arbeide med russere
 • Arbeide med polakker
 • Arbeide med litauere
 • Arbeide med latviere
 • Arbeide med tanzanianere
 • Arbeide med filippinere
 • … etc.

Vi holder slike kurs for mange forskjellige kulturer.

Disse kursene passer for personer som jobber – eller planlegger å jobbe – med personer fra en annen kultur. Kurset vil bidra til å skape en bevissthet på hvordan man tenker i den andre kulturen, hvordan man bør kommunisere og tolke signaler man får.

Kulturtreningene gir en praktisk innsikt i hva som forventes i den aktuelle kulturen – både på arbeidsplassen og i privatlivet. Den norske forretnings- og bedriftskulturen har viktige elementer som man sjelden finner i andre kulturer og som gjør at den norske væremåten lett gir misforståelser og frustrasjon i samhandling med personer fra andre kulturer. De fleste nordmenn ikke er klar over hvor annerledes kulturen på norske arbeidsplasser er fra forretningskulturen i de fleste andre land. Det er derfor svært viktig å forstå forskjellene og være klar over at den norske måten å gjøre ting på, ikke vil fungere utenfor Norge.

Våre kurs gir en systematisk gjennomgang av typiske kulturforskjeller mellom deltakernes egen kultur og den kulturen de skal arbeide med. Deltakerne får konkrete råd og tips for hva de bør være bevisste på og lærer enkle teknikker for hvordan man skal oppnå bedre resultater. Kursene har praktiske scenarioer hvor kulturforskjellene kommer for en dag – for refleksjon og diskusjon i gruppen før deltakerne får konkrete tips til hva som kan gjøres annerledes for å oppnå bedre resultater.

Kursavgiften inkluderer en elektronisk kopi av kursmateriellet og gratis støtte etter kurset hvor deltakerne kan kontakte oss for å få råd om evt. kulturelle problemer de har.

Kulturtreningens varighet og innhold skreddersys til hver kunde, men her er et forslag til innhold:

Målsetningen med kurset:

 • Skape en bevissthet rundt de kulturelle forskjellene
 • Forklare hva man kan forvente i den aktuelle kulturen
 • Konkrete tips om hvordan man kan oppnå bedre resultater
 • Redusere kulturelle misforståelser

Kursinnhold:

 • Introduksjon og en noen raske fakta om selve landet
 • Kulturforskjellene i hovedtrekk
  • Typiske særtrekk ved den aktuelle kulturen
 • Scenarier fra arbeidsplassen der de kulturelle forskjellene vanligvis vil komme til overflaten
  • Diskusjon i gruppen for refleksjon
  • Forklaring på hvordan og hvorfor man tenker på en bestemt måte i denne kulturen
  • Spesifikke tips til hva som forventes og hva man bør gjøre i denne kulturen
 • Tips for forbedret kommunikasjon
 • Oppsummering
 • Spørsmål og svar