Støtte og rådgivning

Ellis Culture kan bistå med støtte, råd og konsulentvirksomhet for flerkulturelle miljøer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Generelle råd for flerkulturelle miljøer
 • Fasilitering av workshops i flerkulturelle miljøer
 • Organisasjonsbygging i et flerkulturelt miljø
 • Mangfoldsledelse
 • Global sourcing –
  rådgivning, beste praksis, prosesser, dokumentasjon
 • Kulturelle spørsmål til bruk ved ansettelser av
  personell fra andre kulturer
 • Hjelp med presentasjoner for som skal holdes i andre kulturer
 • Kvalitetsrevisjoner i andre kulturer