Om Oss

Karin Ellis

Daglig leder, internasjonal kultur
Kjernekompetanse:
  • Internasjonal kultur
  • Interkulturelle kurs
  • Løsningsorientert ledelse
  • Global sourcing/IT outsourcing
  • Endringsledelse
E-mail: karin@ellisculture.com
Phone: (+47) 911 83 895

Karin Ellis er IT ingeniør med 30 års yrkeserfaring og 20 års ledererfaring fra store, internasjonale selskaper (bl.a. Hydro/Statoil, Yara og EDB/EVRY). Noen av teamene hun var leder for, var flerkulturelle og fordelt over flere geografiske steder.

Hun har bodd og arbeidet i flere land (bl.a. England, Belgia, Frankrike, India, Malaysia, Ukraina, Tanzania). I løpet av sin arbeidskarriere har hun deltatt i mange internasjonale prosjekter, hvor hun har arbeidet tett med, og ledet, personer fra hele verden. Hun utviklet tidlig et sterkt ønske om å forstå og lære mer om andre kulturer og har i en årrekke foretatt systematiske kulturintervjuer med hundrevis av personer fra hele verden for å samle inn informasjon om kulturelle spilleregler og uskrevne regler.

I 2008 tok hun initiativet til å etablere og utvikle et kulturtreningsprogram for EDB/EVRY, som hun har holdt i flere land. Selv etter at Karin sluttet i EVRY er disse kursene svært etterspurte i selskapet.

I 2011 startet hun eget firma, Ellis Culture, for å kunne arbeide full tid med sin lidenskap med å lære om andre kulturer, samt utvikle og holde interkulturelle treninger. Hun legger vekt på at kursene skal være praktisk rettet, jobbrelaterte og ha helt konkrete tips til hvordan man kan oppnå bedre resultater i den aktuelle kulturen. De praktiske oppgavene på kursene er hentet fra hennes egen erfaring fra flerkulturelle miljøer. Flere tusen personer har deltatt på kursene siden 2011; blant annet er kursene svært populære blant ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge.

I EDB/EVRY arbeidet hun som global sourcing manager, som bindeledd mellom de skandinaviske forretningsenhetene og datterselskapene i India og Ukraina. I denne rollen var hun ansvarlig for IT outsourcing til India og Ukraina og kjørte prosjekter for å flytte tjenester til India og Ukraina. Hun var også ansvarlig for global sourcing prosessene i selskapet.

I løpet av 24 år i Hydro fikk hun bred erfaring innen IT, bl.a. med IT drift i et globalt miljø, applikasjonsforvaltning, kunderelasjoner/key account management, samt tjenesteutvikling. Hun var utestasjonert og arbeidet tett sammen med personer fra mange forskjellig kulturer.

Vinteren 2011-2012 gjorde hun frivillig arbeid i en landsby i Tanzania hvor hun startet opp og holdt grunnleggende PC kurs for fattige ungdommer og lærere, på bærbare PCer som var donert fra Norge.

Karin Ellis har siden 2014 vært honorær konsul i Bergen for Estland i tillegg til daglig ledelse av Ellis Culture.

Ingvar Vik

Organisasjonsutvikling
Kjernekompetanse:
  • Organisasjonsutvikling og forbedring
  • Endringsledelse
  • Utvikling av ledertreninger

Utdannet siv.ing. med 35 års variert yrkeserfaring fra forsknings-institusjoner, bygningsbransje og offshore næring.

Han har erfaring innen ledelse, HMS, utarbeidelse og implementering av styringssystemer i store virksomheter, inklusive prosessorientert styring.

Han har deltatt sentralt i store organisasjons-forbedringsprosjekter og har vært med på å etablere et treningssenter i ledelse og arbeidsprosesser.

Han har vært leder for mange analyser (kvalitetsrevisjoner) av hvordan enheter i Hydro og under-leverandører til selskapet fungerte i forhold til krav og forventninger og har vært granskingsleder i forbindelse med en rekke ulykker og tilløp til ulykker. Denne kombinasjonen har gitt ham god innsikt i og forståelse for hvordan en stor organisasjon fungerer og hvordan enkeltmenneskene i organisasjonen forholder seg til og tilpasser seg de forskjellige styringssignalene som blir gitt. Denne erfaringen har gitt ham god innsikt i hvordan selskapskultur blir etablert og hvorfor den kan forvitre.

Han har arbeidet som fasilitator for egenvurderinger der grupper som deltar i samme arbeidsprosess vurderer tilstanden i det de har ansvar for og tar initiativ til forbedringer. Han har fasilitert mange slike egenvurderinger både i utførende grupper og i ledergrupper på land og offshore. Han har også holdt mange kurs i å fasilitere slike vurderinger. Slike egenvurderinger har vist seg å være et enkelt og effektivt verktøy for å forbedre både kommunikasjon, trivsel, effektivitet og HMS.

Han har deltatt sentralt i flere store organisasjons- utviklingsprosjekter, bl.a. et prosjektteam som fikk i oppgave å forbedre HMS nivået i drifts-organisasjonen til den offshore relaterte delen av Hydro. Målet var å gjenopprette balanse mellom alle krav og mål som var satt og kultur og faktisk atferd i operativ drift. Dette førte til gjennomføring av et stort trenings- og utviklingsprogram for samtlige ansatte og senere til etablering av ”Treningssenter i ledelse og arbeids-prosesser” som nå blir videreført i Statoil. Han deltok sentralt i alle faser i disse aktivitetene.

Vinteren 2011-2012 gjorde han frivillig arbeid i en landsby i Tanzania hvor han var byggeleder i forbindelse med ombygging av en barneskole.

Sofya Kapustina

Internasjonal kultur

Kjernekompetanse:

  • Interkulturelle kurs
  • Språk og litteratur

Utdannet i språk- og litteraturvitenskap ved Statsuniversitetet i Moskva med norsk som hovedfag.

Hun har deltatt i ulike prosjekter knyttet til norsk kultur, litteratur og språk i Russland. Ved å være i sentrum av det norske miljøet i Moskva, har hun lært mye om norsk og skandinavisk kultur, levemåte og tankemåte samt kulturforskjellene mellom skandinaviske og slaviske folk.

Hun har studert på Nansenskolen i Lillehammer med personer i alle aldre og med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn. Der ble hun opptatt av skolens humanistiske ideer, spesielt om å lære mennesker å komme til forsoning og skape forståelse uansett kultur- og språkforskjell.

Hun har arbeidserfaring som tolk og oversetter samt norsklærer for barn og voksne. Hun har arbeidet som sekretær på den Norske Ambassade i Moskva og assistent i et samarbeidsprosjekt mellom selskaper i Norge og Russland innen bygningsbransjen.

Hun har jobbet i Infopulse – datterselskap av EVRY, som oversetter og kunde-koordinator i prosjekter. De siste årene har hun arbeidet for Itera i Oslo. Sammen med Karin Ellis har hun siden 2010 arbeidet med å utvikle og gjennomføre interkulturelle kurs som bl.a. Working with Russians og Working with Norwegians.