Books

Bøker

Jobbsøkerguiden for deg som ikke har vokst opp i Norge

Norsk, engelsk, ukrainsk, litauisk og russisk utgave

Denne boken er unik fordi den er skrevet spesielt for dem som ikke vokste opp i Norge. Boken går steg for steg gjennom hele prosessen med jobbsøking, og er fullpakket med praktiske tips. Den starter med hvordan du får din utenlandske utdanning anerkjent i Norge, og slutter med hva du kan forvente når du har fått din første jobb.

Ved utforske de typiske feilene som utlendinger ofte gjør; vil du lære hvordan du kan selge din kompetanse og personlige kvaliteter på en troverdig og kulturelt akseptabel måte i Norge. Du vil samtidig få en forståelse for hva norske arbeidsgivere tenker, og hva de ser etter og vektlegger i en ansettelsesprosess.

Når du har denne kunnskapen, vil du bli en reflektert og godt forberedt jobbsøker, noe som vil gi økt selvtillit gjennom hele prosessen.

Denne boken er utgitt på engelsk under tittelen ‘Applying for jobs in Norway’, vennligst se den engelske versjonen av denne siden for informasjon om denne utgaven. Den er også utgitt på ukrainsk: ‘Мистецтво пошуку роботи у Норвегії’, russisk: ‘Искусство поиска работы в Норвегии’ og på litauisk: ‘Menas susirasti darbą Norvegijoje’. Hvis du trykker ‘Kjøp’, vil du kunne velge ønsket utgave.

Innføring i arbeidskultur for innvandrere og de som er interesserte i deres utfordringer

Norsk, engelsk og ukrainsk utgave

Ville du ha spilt sjakk eller poker uten å lære deg spillereglene først? Dersom du ikke er oppvokst i Norge, kan samhandling med nordmenn uten å forstå den norske måten å gjøre tingene på, være som å spille sjakk eller poker uten å kunne spillereglene. Norske arbeidsplasser drives av mange regler som er svært forskjellige fra andre vestlige kulturer, noe som ofte fører til forvirring og misforståelser.

‘Kunsten å arbeide med nordmenn’ forklarer på en klar og lettfattelig måte hvorfor nordmenn flest tenker og handler som de gjør og hvilke forventninger som er vanlige, og den gir deg tips gi deg tips til hvordan du skal håndtere utfordringene du vil finne på norske arbeidsplasser. Du får anledning til å reflektere over sosiale normer og verdier og hva som regnes som akseptabel oppførsel i Norge.

Boken er også aktuell for nordmenn som ønsker å reflektere over hvilke elementer ved egen kultur som kan være utfordrende for utlendinger å forstå.

Denne boken er utgitt på engelsk under tittelen ‘Working with Norwegians’, vennligst se den engelske versjonen av denne siden for informasjon om denne utgaven.

En praktisk veiledning

Norsk utgave

Denne boken er beregnet på alle som vil være om hvordan kultur påvirker måten vi kommuniserer på, og hvordan man som kollega eller leder kan gjøre hverdagen lettere for nyansatte, og da spesielt for de som har vokst opp i andre kulturer. Den har praktiske rettede tips for hvordan man kan oppnå bedre trivsel og produktivitet på flerkulturelle arbeidsplasser. Bokens innhold er basert på forfatterens egne og andre sine erfaringer, samt forskning.

Boken beskriver hvorfor det er utfordrende for nyansatte, og spesielt utenlandske nyansatte, å komme i gang på norske arbeidsplasser. Etter å ha reflektert over dette, vil leseren være bedre i stand til å bedømme når det er riktig å tilpasse veiledning og oppfølging, samt hvordan dette kan gjøres. Arbeidet i et flerkulturelt team blir mer meningsfylt når man har kunnskap om kulturforskjeller og forskjellige tilnærminger. Denne forståelsen kan også bidra et mer inkluderende fellesskap.

Temaene er ment å sette i gang refleksjon og være kilde til debatt på arbeidsplassen, for å bidra til å skape engasjement og utvikle mennesker. Gjennom slike samtaler kan flerkulturelle team finne ut hvordan de kan håndtere utfordringene, og ikke minst ta ut mer av potensialet i sitt flerkulturelle miljø.