Informasjon

Kulturforståelse kan være en avgjørende faktor å lykkes, både som flerkulturell virksomhet i Norge, samt med global sourcing og internasjonal forretningsvirksomhet. For å utvide vår kulturelle horisont, må vi starte med å være bevisste på egne kulturelle mønstre og verdier. Den norske kulturen har særtrekk som gir utfordringer i samhandling med mennesker fra andre kulturer.

Ellis Culture holder effektive og arbeidslivsorienterte kurs i kulturforståelse basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i internasjonale miljøer, samt forskningsresultater, intervjuer med personer fra hele verden og tilbakemeldinger fra tusenvis av kursdeltakere. De praktiske eksemplene og oppgavene som brukes på kursene, er hentet fra egne erfaringer i arbeidslivet, samt problemstillinger som våre kursdeltakere har opplevd.

Våre kurs forklarer sosiale normer og uskrevne regler, og vi legger vekt på å formidle informasjon som ikke er lett tilgjengelig andre steder.

Vår lange yrkeserfaring gjør oss unike blant norske leverandører av kurs i interkulturell kommunikasjon, noe som gjør oss bedre i stand til å forstå behovene i et travelt arbeidsliv.

Vi holder både fysiske og online kurs og seminarer for:

  • Nordmenn som samarbeider med personer fra andre kulturer
  • Utenlandske ansatte på norske arbeidsplasser
  • Flerkulturelle arbeidsmiljø i Norge
  • Personer i andre kulturer som samarbeider med nordmenn

Våre kurs tar utgangspunkt i at særtrekkene ved den norske forretnings- og bedriftskulturen innebærer at den norske måten å gjøre ting på ikke kan brukes ukritisk i samhandling med andre kulturer. Vår erfaring er at nordmenn generelt er for lite bevisste på dette forholdet. Dette kan skape misforståelser og frustrasjon, både på norske flerkulturelle arbeidsplasser og på den globale arena.

Kursene har praktiske scenarier fra arbeidsplassen hvor kulturforskjeller typisk vil komme for en dag, for diskusjon og refleksjon i gruppen før deltakerne får konkrete tips til hvordan man kan oppnå bedre resultater. Disse eksemplene viser hva som regnes som akseptabel adferd i den aktuelle kulturen, slik at deltakerne skal bli mer trygge ved at de forstår hva de bør gjøre og hvordan de skal tolke de signalene de får.

Vi har utviklet og holdt kurs i interkulturell kommunikasjon siden 2008. Flere tusen personer har deltatt på kulturtreningene våre. Deltakerne gir svært gode tilbakemeldinger hvor de påpeker at denne type kurs burde vært obligatorisk for alle som jobber med personer fra andre kulturer og at problemstillinger de har opplevd kunne vært unngått dersom de hadde deltatt på kurset tidligere. Se flere: «Tilbakemeldinger«.

Alle våre kurs blir kvalitetssikret av personer fra den respektive kulturen. Treningene blir spesialtilpasset kundens behov og kan holdes på norsk eller engelsk.

Fordelene av økt kulturforståelse er bedre arbeidsmiljø, mindre frustrasjon, bedre kommunikasjon og samarbeid, mer forutsigbare leveranser samt redusert risiko for tap av inntekter og omdømme.

En del av vårt arbeid gjøres på frivillig basis for innvandrere i Norge og bistandsarbeid i Afrika. Ellis Culture har arbeidet frivillig i Tanzania med å arrangere datakurs for ungdom og lærere, samt byggearbeid på en barneskole. Vi har også holdt kurs på frivillig basis for innvandrere i Norge på vegne av Røde Kors og Caritas. Som en del av vårt samfunnsansvar arrangerer vi jevnlig gratis online kurs for jobbsøkere.

Ellis Island i USA var immigrantenes første møte med sitt nye land og kultur.
Ellis Culture i Norge vil gjøre dagliglivet enklere når mennesker fra forskjellige kulturer møtes.

Ellis Culture i media: