Arbeide med nordmenn

Våre kurs for utlendinger som skal arbeide i Norge, gjøre forretninger med nordmenn eller søke jobb i Norge er i hovedsak disse:

Beskrivelse av disse kursene:

Arbeide med nordmenn

Dette kurset gir deltakerne en praktisk innsikt i hva som forventes i Norge – både i arbeidslivet og privatlivet. Ved å forstå spillereglene og hva som forventes på norske arbeidsplasser, oppnår deltakerne økt trygghet og bedre resultater i sitt arbeid.

Vi tar utgangspunkt i at den norske forretnings- og bedriftskulturen har viktige elementer som man sjelden finner i andre kulturer og som gjør at den norske væremåten lett gir misforståelser og frustrasjon i samhandling med andre kulturer. De fleste nordmenn er ikke bevisste på dette forholdet og tenker derfor ikke på å forklare forskjellene og være tydelige nok på forventningene til sine utenlandske kollegaer.

Kurset gir en systematisk gjennomgang av særtrekkene ved den norske kulturen. Deltakerne lærer hva de bør være bevisste på, samt enkle teknikker for å oppnå bedre resultater i samarbeid med nordmenn. Kurset har praktiske gruppeoppgaver – for refleksjon og diskusjon før deltakerne får konkrete tips til gode løsninger.

Kursavgiften inkluderer en elektronisk kopi av kursmateriellet og gratis støtte etter kurset hvor deltakerne kan kontakte oss for å få råd om kulturelle utfordringer de har.

Kulturtreningens varighet og innhold skreddersys til hver kunde, men her er et forslag til innhold:

Målsetting

 • Bygge en bro mellom kulturer
 • Lære hva som er spesielt i arbeidslivet i Norge
 • Økt bevissthet om hva som forventes, samt signalene man selv sender ut
 • Redusere misforståelser og kommunikasjonsproblemer

Kursinnhold

 • Introduksjon og litt om den norske livsstilen
 • Kulturelle særtrekk som preger norsk arbeidsliv
 • Scenarier fra arbeidsplassen der kulturelle forskjeller typisk vil komme til syne
  • Diskusjon og refleksjon i gruppen
  • Forslag til gode løsninger
  • Forklaring på hva som regnes som akseptabel adferd i Norge
 • Det sosiale livet i Norge
 • Oppsummering
 • Spørsmål og svar

Gjøre forretninger med nordmenn

Dette seminaret passer for alle som arbeider med nordmenn som kollegaer, forretningspartnere eller i salgssituasjoner. Deltakerne får en praktisk innsikt i hvordan norsk arbeidsliv fungerer, ved å lære både de formelle spillereglene og uskrevne regler som nordmenn bruker i arbeidslivet. Den norske forretnings- og bedriftskulturen har viktige elementer som man sjelden finner i andre kulturer og dette medfører at den norske måten å gjøre forretninger på kan skape forvirring og frustrasjon for personer fra andre kulturer. Seminaret vil øke bevisstheten om disse forholdene og gjøre det lettere å gjøre forretning med nordmenn. Målsetning og innhold i dette kurset ligner på Arbeide med nordmenn og vil bli tilpasset til den enkelte kundes behov.

Søke jobb i Norge

Dette kurset passer for innvandrere som trenger å vite hvordan man skal søke jobb og forberede seg til intervju i Norge. Jobbsøkerprosessen i Norge blir gjennomgått fra start til slutt med spesiell fokus på typiske feil som personer fra andre kulturer gjør når de søker jobb i Norge. Dette kurset blir ofte holdt i kombinasjon med Arbeide med nordmenn.

Kursavgiften inneholder en elektronisk pakke som inkluderer kopi av kursmateriellet og eksempler på jobbsøknader, CV-er og attester (engelsk og norsk) laget for det norske arbeidsmarkedet, som deltakerne kan bruke som mal for egne søknader.

Målsetting

 • Være bedre forberedt når man søker arbeid
 • Lære hva som er spesielt med jobbsøking i Norge
 • Få en bedre forståelse av hva norske arbeidsgivere forventer

På dette kurset vil deltakerne lære

 • Hva man kan forvente som jobbsøkere i Norge
 • Hvordan man bør selge seg selv overfor arbeidsgivere
 • Hvordan skrive søknad og CV for det norske arbeidsmarkedet
 • Hva man trenger å vite om jobbintervjuet
 • Hvordan kandidatene velges ut
 • Typiske feil som utenlandske jobbsøkere gjør,