Ellis Culture ønsker å gjøre hverdagen lettere for de som arbeider med personer fra andre kulturer.

Vi lærer deg både formelle koder og uskrevne regler for den kulturen du skal samhandle med.

Du kan oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer i løpet av få timer!

Våre kurs i interkulturell kommunikasjon er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i inter-nasjonale miljøer.

Ellis Culture ønsker å gjøre hverdagen lettere for de som arbeider med personer fra andre kulturer.

Vi lærer deg både formelle koder og uskrevne regler for den kulturen du skal samhandle med.

Du kan oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer i løpet av få timer!

Våre kurs i interkulturell kommunikasjon er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i inter-nasjonale miljøer.

Ellis Culture ønsker å gjøre hverdagen lettere for de som arbeider med personer fra andre kulturer.

Vi lærer deg både formelle koder og uskrevne regler for den kulturen du skal samhandle med.

Du kan oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer i løpet av få timer!

Våre kurs i interkulturell kommunikasjon er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i inter-nasjonale miljøer.

Tjenester