Ellis Culture har arbeidsrettede kurs og bøker med fokus på kulturforståelse.

Vi forklarer sosiale normer og uskrevne regler i Norge og mange andre kulturer. Dette er kunnskap som er vanskelig å finne andre steder og som det kan ta årevis å bygge opp på egen hånd.

Våre kurs og bøker er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i internasjonale miljøer samt forskning.

Ellis Culture ønsker å gjøre hverdagen lettere for de som arbeider med personer fra andre kulturer.

Vi lærer deg både formelle koder og uskrevne regler for den kulturen du skal samhandle med.

Du kan oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer i løpet av få timer!

Våre kurs i interkulturell kommunikasjon er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i inter-nasjonale miljøer.

Ellis Culture ønsker å gjøre hverdagen lettere for de som arbeider med personer fra andre kulturer.

Vi lærer deg både formelle koder og uskrevne regler for den kulturen du skal samhandle med.

Du kan oppnå bedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer i løpet av få timer!

Våre kurs i interkulturell kommunikasjon er praktisk rettet, basert på 30 års erfaring fra yrkeslivet i inter-nasjonale miljøer.

Tjenester